Прес-центр Про філію Послуги і тарифи Довідка Ресурси Оплата
Новини поштою

Додаткові послуги місцевого зв'язку

Для підприємств, установ, організацій та фізичних осіб-підприємців
ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ МІСЦЕВОГО ТЕЛЕФОННОГО ЗВ’ЯЗКУ 

Встановлення, перевстановлення телефону та переоформлення договору

Позиція Види послуг Гривні з ПДВ
Місцева телефонна мережа міст, сіл та селищ міського типу
1 Встановлення паралельного телефонного апарата в одного абонента:
1.1 в одній кімнаті, квартирі 40,00
1.2 в одному будинку 40,00
1.3 в різних будинках 63,96
2 Встановлення паралельного телефонного апарата терміном дії не більше 3 місяців:
2.1 у різних абонентів 63,96
2.2 в одного абонента: в одній кімнаті, квартирі 40,00
2.3 в одного абонента: в одному будинку 40,00
2.4 в одного абонента: в різних будинках 63,96
3 Підключення абонентської лінії (телефону) до офісної (міні) АТС 120,00
4 Перевстановлення основного, паралельного телефонного апарата в одній кімнаті, квартирі 40,00
5 Відновлення кімнатної проводки за заявою абонента 40,00

Примітка до поз.4 та поз.5:
Тарифи розраховані без урахування вартості матеріалів
6 Заміна номера телефону за заявою абонента 80,00
7 Заміна категорії абонента в апаратурі АВН за заявою абонента 12,00
8 Виклик фахівця для виявлення пошкоджень у  проводці  та телефонному апараті, за заявою абонента 16,82
9 Виклик фахівця на призначений абонентом час для виконання ремонтних робіт і виявлення пошкоджень у проводці та телефонному апараті, за заявою абонента.

Примітка.
При недотриманні фахівцем призначеного часу плата стягується за тарифом   поз. 8
23,38
Переоформлення договору на користування телефоном
10 абонентам місцевої телефонної мережі міст, сіл та селищ міського типу
10.1 При зміні прізвища абонента або найменування підприємства, установи, організації, що залишились у своїх телефонізованих приміщеннях, квартирах, за кожний основний телефонний апарат 36,00
10.2 При переїзді абонента в телефонізоване приміщення, де кількість телефонів така сама, яка була за попередньою  адресою, в зоні дії  однієї телефонної мережі   ПАТ «Укртелеком»   36,00
10.3 При передачі в найом (оренду) телефонізованого приміщення за кожний основний телефон (за поновлення попереднього договору після закінчення терміну оренди плата з орендодавця не справляється) 48,00
Примітка до поз.10.3.
   У разі передачі абонентом (юридичною особою) телефонізованого приміщення в найм (оренду) з наймачем (орендарем) укладається тимчасовий договір (за відсутності заборгованості за користування телефоном та надані телекомунікаційні послуги) за заявами абонента (юридичної особи) та наймача (орендаря) на строк дії договору найму (оренди).
   У разі коли наймач (орендар) не уклав тимчасового договору з оператором (ПАТ “Укртелеком”) відповідальність згідно з договором несе абонент (юридична особа).
   У разі вибуття наймача (орендаря) та/або розірвання ним договору найму (оренди) абонент (юридична особа) повинен повідомити про це оператора (ПАТ “Укртелеком”) за місяць до розірвання договору. В іншому випадку абонент (юридична особа) несе повну відповідальність згідно з договором.
   У разі розірвання договору з абонентом (юридичною особою) дія тимчасового договору з наймачем (орендарем) припиняється.
11 Підключення однієї з’єднувальної лінії АТС споживача (відомчої мережі) до однієї точки комутаційного поля (АТС) ПАТ «Укртелеком» (одноразово, вхідної, вихідної)
Примітки:
1. Будівництво з’єднувальної лінії здійснює споживач (відомча мережа).
2. Вихідні та вхідні з’єднувальні лінії визначаються відносно споживача (відомчої мережі).
120,00
12 Переоформлення договору на користування однією парою проводів або одним аналоговим телефонним каналом у цифрових системах передавання даних для організації безпосереднього зв’язку між двома кінцевими пунктами на правонаступника реорганізованої юридичної особи при зміні прізвища абонента або найменування підприємства, установи, організації 36,00
13 Перестановлення одного кінця з’єднувальної лінії довідково-інформаційних, сервісних, екстрених служб в інший будинок, одноразово, за одну лінію 120,0
14 Переоформлення договору на користування з’єднувальною лінією довідково-інформаційних, сервісних, екстрених служб, одноразово 36,00
  Примітка до поз. 13, 14.

Тарифи на послуги застосовуються за наявності переоформленого дозволу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації на використання скороченого номера у разі:

• реорганізації юридичної особи – суб’єкта господарювання шляхом перетворення, злиття, приєднання, виділення, поділу або реорганізації відокремлених структурних підрозділів;

• зміни найменування чи місцезнаходження юридичної особи або прізвища, імені та по батькові чи місця проживання фізичної особи-підприємця

Користування телефоном

Для абонентів місцевої телефонної мережі
міст, сіл та селищ міського типу
на період з 01.05.2013 до 31.10.2013 

Позиція Види послуг та плати Розмір оплати, гривні з ПДВ
1 Абонентна плата за прямий телефон, уключений у міжміську телефонну станцію (крім плати за наданий в користування канал для організації прямого зв’язку на місцевій телефонній мережі згідно зі ст. 2, поз. 5 – 7, Граничних тарифів на надання в користування місцевих каналів електрозв’язку, затверджених рішенням НКРЗ  від 21.02.2006 № 202), за рік 72,60
2 Абонентна плата за прямий телефон, уключений у міжміську телефонну станцію для віддалених абонентів (крім плати за наданий у користування канал для організації прямого зв’язку на місцевій телефонній мережі згідно зі   ст. 2, поз. 5 – 7, Граничних тарифів на надання в користування місцевих каналів електрозв’язку, затверджених рішенням НКРЗ  від 21.02.2006 № 202), за рік       85,80
3 Включення телефону після його виключення за невнесення або несвоєчасне внесення плати за надані послуги і за умови погашення заборгованості, за один телефон (одноразово) 12,00
4 Включення телефону після тимчасового припинення надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв’язку (користування телефоном, незалежно від способу його підключення) за заявою споживача, за один телефон (одноразово) 12,00

Користування телефоном

Для абонентів місцевої телефонної мережі
міст, сіл та селищ міського типу
з 01.11.2013

Позиція Види послуг та плати Розмір оплати, гривні з ПДВ
1 Абонентна плата за прямий телефон, уключений у міжміську телефонну станцію (крім плати за наданий в користування канал для організації прямого зв’язку на місцевій телефонній мережі згідно зі ст. 2, поз. 5 – 7, Граничних тарифів на надання в користування місцевих каналів електрозв’язку, затверджених рішенням НКРЗ  від 21.02.2006 № 202), за рік 79,86
2 Абонентна плата за прямий телефон, уключений у міжміську телефонну станцію для віддалених абонентів (крім плати за наданий у користування канал для організації прямого зв’язку на місцевій телефонній мережі згідно зі   ст. 2, поз. 5 – 7, Граничних тарифів на надання в користування місцевих каналів електрозв’язку, затверджених рішенням НКРЗ  від 21.02.2006 № 202), за рік       94,38
3 Включення телефону після його виключення за невнесення або несвоєчасне внесення плати за надані послуги і за умови погашення заборгованості, за один телефон (одноразово) 12,00
4 Включення телефону після тимчасового припинення надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв’язку (користування телефоном, незалежно від способу його підключення) за заявою споживача, за один телефон (одноразово) 12,00

Для абонентів місцевої телефонної мережі
міст та райцентрів з 01.05.2013 до 31.10.2013

Позиція Види послуг та плати Для бюджетних підприємств, установ, організацій Для інших підприємств, установ, організацій та фізичних осіб-підприємців
без погодинної оплати місцевих розмов з погодинною оплатою місцевих розмов без погодинної оплати місцевих розмов з погодинною оплатою місцевих розмов
Місячна абонентна плата, гривні з ПДВ
1 за паралельні телефонні апарати, які встановлені в одного абонента в одній кімнаті, квартирі або в одному будинку 3,60 3,24* 5,04 4,49*
2 за паралельні телефонні апарати, які встановлені в одного абонента у різних будинках 21,00 18,12* 30,12 27,18*
3 за користування абонентською лінією для офісної (міні) АТС 35,04 31,50* 50,16 45,36*
Плата за одну хвилину розмов для всіх видів включення телефону понад встановлений ліміт, копійки з ПДВ**
4 з першої по 600-у хвилину (включно) × 0,0 × 0,0
5 починаючи з 601-ї хвилини × 5,4 × 5,4

Примітки:

* У рахунок абонплати надається 600 нетарифікованих хвилин загальної тривалості місцевих розмов незалежно від способу підключення
** Одиниця часу тарифікації з'єднань - 1 секунда
** Для зручності вартість послуг вказана за 1 хвилину місцевих розмов.


Для абонентів місцевої телефонної мережі
міст та райцентрів
 з 01.11.2013

Позиція Види послуг та плати Для бюджетних підприємств, установ, організацій Для інших підприємств, установ, організацій та фізичних осіб-підприємців
без погодинної оплати місцевих розмов з погодинною оплатою місцевих розмов без погодинної оплати місцевих розмов з погодинною оплатою місцевих розмов
Місячна абонентна плата, гривні з ПДВ
1 за паралельні телефонні апарати, які встановлені в одного абонента в одній кімнаті, квартирі або в одному будинку 3,84 3,48* 5,40 4,80*
2 за паралельні телефонні апарати, які встановлені в одного абонента у різних будинках 22,50 19,38* 32,22 29,10*
3 за користування абонентською лінією для офісної (міні) АТС 37,50 33,72* 53,70 48,54*
Плата за одну хвилину розмов для всіх видів включення телефону понад встановлений ліміт, копійки з ПДВ**
4 з першої по 600-у хвилину (включно) × 0,0 × 0,0
5 починаючи з 601-ї хвилини × 5,4 × 5,4

Примітки:

* У рахунок абонплати надається 600 нетарифікованих хвилин загальної тривалості місцевих розмов незалежно від способу підключення
** Одиниця часу тарифікації з'єднань - 1 секунда
** Для зручності вартість послуг вказана за 1 хвилину місцевих розмов.


Для абонентів місцевої телефонної мережі
сіл та селищ міського типу, за винятком райцентрів на період з 01.05.2013 до 31.10.2013

Позиція Види послуг та плати Для бюджетних підприємств, установ, організацій Для інших підприємств, установ, організацій та фізичних осіб-підприємців
без погодинної оплати місцевих розмов з погодинною оплатою місцевих розмов без погодинної оплати місцевих розмов з погодинною оплатою місцевих розмов
Місячна абонентна плата, гривні з ПДВ
1 за паралельні телефонні апарати, які встановлені в одного абонента в одній кімнаті, квартирі або в одному будинку 2,28 1,68* 3,30 2,34*
2 за паралельні телефонні апарати, які встановлені в одного абонента у різних будинках 11,88 8,94* 18,48 13,92*
Плата за одну хвилину розмов для всіх видів включення телефону понад встановлений ліміт, копійки з ПДВ**
3 з першої по 600-у хвилину (включно) × 0,0 × 0,0
4 починаючи з 601-ї хвилини × 3,1 × 3,1

Примітки:

* У рахунок абонплати надається 600 нетарифікованих хвилин загальної тривалості місцевих розмов незалежно від способу підключення
** Одиниця часу тарифікації з'єднань - 1 секунда
** Для зручності вартість послуг вказана за 1 хвилину місцевих розмов.


Для абонентів місцевої телефонної мережі
сіл та селищ міського типу, за винятком райцентрів з 01.11.2013

Позиція Види послуг та плати Для бюджетних підприємств, установ, організацій Для інших підприємств, установ, організацій та фізичних осіб-підприємців
без погодинної оплати місцевих розмов з погодинною оплатою місцевих розмов без погодинної оплати місцевих розмов з погодинною оплатою місцевих розмов
Місячна абонентна плата, гривні з ПДВ
1 за паралельні телефонні апарати, які встановлені в одного абонента в одній кімнаті, квартирі або в одному будинку 2,64 1,92* 3,78 2,70*
2 за паралельні телефонні апарати, які встановлені в одного абонента у різних будинках 13,56 10,32* 21,24 16,02*
Плата за одну хвилину розмов для всіх видів включення телефону понад встановлений ліміт, копійки з ПДВ**
3 з першої по 600-у хвилину (включно) × 0,0 × 0,0
4 починаючи з 601-ї хвилини × 3,1 × 3,1

Примітки:

* У рахунок абонплати надається 600 нетарифікованих хвилин загальної тривалості місцевих розмов незалежно від способу підключення
** Одиниця часу тарифікації з'єднань - 1 секунда
** Для зручності вартість послуг вказана за 1 хвилину місцевих розмов.


Підключення обладнання охоронної сигналізації  до лінії діючого телефону
на період з 01.01.2013 до 31.12.2013 (включно) 

Позиція Види послуг Гривні з ПДВ
1 Підключення обладнання охоронної сигналізації до лінії діючого телефону (спільний наказ МВС і Держкомзв’язку від 12.07.2004  № 794/151, зареєстрований в Мін’юсті 05.08.2004 за № 975/9574) (плата стягується з підрозділів Державної служби охорони при МВС України, за кожного абонента) 84,00
2 За кожний підключений пристрій охоронної сигналізації (на кросі АТС), за кожного абонента (абонентна плата за підключення пристроїв циркулярного виклику не справляється. Плата справляється з підрозділів позавідомчої охорони при органах внутрішніх справ за кожного абонента) за місяць 15,00

 

ТАРИФИ
на послугу з тимчасового припинення надання послуг фіксованого місцевого
 телефонного зв’язку (користування телефоном)  

  Вид послуги Розмір оплати, грн, з ПДВ
Місцева телефонна мережа міст та  райцентрів
Тимчасове припинення надання послуг  фіксованого місцевого телефонного зв’язку (користування телефоном, незалежно від способу його підключення) за заявою споживача, за місяць, за один телефон1,2,3 11-00
Місцева телефонна мережа сіл та селищ міського типу, за винятком райцентрів
Тимчасове припинення надання послуг  фіксованого місцевого телефонного зв’язку (користування телефоном, незалежно від способу його підключення) за заявою споживача, за місяць, за один телефон1,2,3 6-00

1Тимчасове припинення надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв’язку (користування телефоном) за заявою споживача здійснюється відповідно до договору на строк, зазначений у заяві, але не більш як один рік. При цьому такий строк може змінюватися за окремою заявою споживача.

2При тимчасовому припиненні надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв’язку (користування телефоном) за заявою споживача абонентська лінія зв’язку, яка з’єднує кінцеве обладнання споживача (телефонний апарат) з комутаційною системою, тимчасово відключається

3Плата не справляється за параллельні телефонні апарати, які встановлені в одного абонента в одній кімнаті, квартирі або в одному будинку 

 


Херсонська філія ПАТ «Укртелеком»
Довідка за телефоном: 0-800-506-800
Поштова адреса: Україна, Херсон, 73000, пр. Ушакова, 41

Зворотний зв'язок