Прес-центр Про філію Послуги і тарифи Довідка Ресурси Оплата
Новини поштою

Frame Relay

Послуга Frame Relay, як альтернатива видiленим цифровим каналам електрозв'язку, дає можливостi:

 • побудови корпоративних мереж з гнучкою конфiгурацiєю;
 • одночасної передачi даних, голосової та вiдеоiнформацiї з гарантованою якiстю (мiнiмальнi затримки при передачi та максимальна компресiя даних);
 • захисту iнформацiї вiд несанкцiонованого доступу;
 • управлiння потоками даних та надання додаткових послуг корпоративному клiєнту;
 • досягнення мiнiмальних витрат на експлуатацiю.

Канал Frame Relay має гарантовану (CIR) та додаткову (EIR) швидкостi.

Тарифи вказано без урахування податку на додану вартiсть (ПДВ),
який стягується додатково вiдповiдно до Закону України "Про податок на додану вартiсть".

Hомеp статтi Позицiя Швидкiсть Норма оплати Розмiр оплати, грн
1 1 Установча плата за пiдключення до порту одноразово 900-00
2 2 Органiзацiя логiчного з'єднання одноразово 144-00
3 3 Реконфiгурацiя логiчного з'єднання одноразово 144-00
Абонентна плата за користування портом в залежності від швидкості
4 4 до 32 Кбіт/с включно місяць 333-50
5 понад 32 Кбіт/с до 64 Кбіт/с включно місяць 383-50
6 понад 64 Кбіт/с до 128 Кбіт/с включно місяць 483-50
7 понад 128 Кбіт/с до 192 Кбіт/с включно місяць 583-50
8 понад 192 Кбіт/с до 256 Кбіт/с включно місяць 683-50
9 понад 256 Кбіт/с до 384 Кбіт/с включно місяць 883-50
10 понад 384 Кбіт/с до 512 Кбіт/с включно місяць 1083-50
11 понад 512 Кбіт/с до 768 Кбіт/с включно місяць 1483-50
12 понад 768 Кбіт/с до 1024 Кбіт/с включно місяць 1883-50
13 понад 1024 Кбіт/с до 1536 Кбіт/с включно місяць 2683-50
14 понад 1536 Кбіт/с до 2048 Кбіт/с включно місяць 3483-50
15 4 096 Кбіт/с місяць 6 270-30
Абонентна плата за користування портом в залежності від швидкості
(обладнання абонентської лінії модемами на стороні споживача та на стороні вузла)
5 16 до 32 Кбіт/с включно місяць 527-00
17 понад 32 Кбіт/с до 64 Кбіт/с включно місяць 577-00
18 понад 64 Кбіт/с до 128 Кбіт/с включно місяць 677-00
19 понад 128 Кбіт/с до 192 Кбіт/с включно місяць 927-00
20 понад 192 Кбіт/с до 256 Кбіт/с включно місяць 1027-00
21 понад 256 Кбіт/с до 384 Кбіт/с включно місяць 1227-00
22 понад 384 Кбіт/с до 512 Кбіт/с включно місяць 1427-00
23 понад 512 Кбіт/с до 768 Кбіт/с включно місяць 1827-00
24 понад 768 Кбіт/с до 1024 Кбіт/с включно місяць 2227-00
25 понад 1024 Кбіт/с до 1536 Кбіт/с включно місяць 3027-00
26 понад 1536 Кбіт/с до 2048 Кбіт/с включно місяць 3827-00

Примітки до статей 1–5

 1. Швидкість порту визначається як сума узгоджених швидкостей та максимального значення додаткової максимальної швидкості всіх логічних з’єднань, що використовуються користувачем.
 2. При створенні корпоративної мережі абонентна плата стягується за кожний порт доступу.
 3. Абонентна плата за логічний канал між двома користувачами вноситься одним з них.
Hомеp статтi Позицiя Швидкiсть Норма оплати Розмiр оплати, грн
Абонентна плата за узгоджену швидкість логічного з'єднання -CIR:
6 27 0 кбiт/с місяць 72-00
28 8 кбiт/с місяць 216-00
29 16 кбiт/с місяць 360-00
30 32 кбiт/с місяць 648-00
31 48 кбiт/с місяць 936-00
32 64 кбiт/с місяць 1224-00
33 128 кбiт/с місяць 2376-00
34 192 кбiт/с місяць 3528-00
35 256 кбiт/с місяць 4680-00
36 320 кбiт/с місяць 5832-00
37 384 кбiт/с місяць 6984-00
38 448 кбiт/с місяць 8136-00
39 512 кбiт/с місяць 9288-00
40 576 кбiт/с місяць 10440-00
41 640 кбiт/с місяць 11592-00
42 704 кбiт/с місяць 12744-00
43 768 кбiт/с місяць 13896-00
44 832 кбiт/с місяць 15048-00
45 896 кбiт/с місяць 16200-00
46 960 кбiт/с місяць 17352-00
47 1024 кбiт/с місяць 18504-00

Примітки до статті 6

 1. Узгоджена швидкість (CIR) – максимальний обсяг даних (Bc), який мережа готова передати через з’єднання за проміжок часу (Tc).
 2. Проміжок часу визначений: Tc = 1c.
Hомеp статтi Позицiя Швидкiсть Норма оплати Розмiр оплати, грн
Абонентна плата за додаткову максимальну швидкiсть логiчного з'єднання (EIR)
7 48 8 кбiт/с місяць 43-20
49 16 кбiт/с місяць 72-00
50 24 кбiт/с місяць 100-80
51 32 кбiт/с місяць 129-60
52 40 кбiт/с місяць 158-40
53 48 кбiт/с місяць 187-20
54 56 кбiт/с місяць 216-00
55 64 кбiт/с місяць 244-80
56 80 кбiт/с місяць 302-40
57 96 кбiт/с місяць 360-00
58 112 кбiт/с місяць 417-60
59 128 кбiт/с місяць 475-20
60 160 кбiт/с місяць 590-40
61 192 кбiт/с місяць 705-60
62 224 кбiт/с місяць 820-80
63 256 кбiт/с місяць 936-00
64 320 кбiт/с місяць 1166-40
65 384 кбiт/с місяць 1396-80
66 448 кбiт/с місяць 1627-20
67 512 кбiт/с місяць 1857-60
68 640 кбiт/с місяць 2318-40
69 768 кбiт/с місяць 2779-20
70 896 кбiт/с місяць 3240-00
71 1024 кбiт/с місяць 3700-80
72 1280 кбiт/с місяць 4622-40
73 1536 кбiт/с місяць 5544-00
74 1792 кбiт/с місяць 6465-60
75 2048 кбiт/с місяць 7387-20

Примітки до статті 7

 1. Додаткова максимальна швидкість (ЕIR) – максимальний обсяг даних (Bе) понад узгоджений (Вс), який мережа передає через з’єднання за проміжок часу (Tc).
 2. Проміжок часу визначений: Tc = 1c.

Примітки до статей 1-7

 1. Абонентна плата за послугу FRAME RELAY (за місяць) складається із суми абонентної плати за CIR, EIR кожного логічного з’єднання та абонентної плати за порт.
 2. Абонентна плата за послуги FRAME RELAY (поз. 27–47 ст. 6, поз. 48–75 ст. 7) застосовується у разі, якщо споживачу надається канал FRAME RELAY, що виходить за межі області.
 3. Для каналів FRAME RELAY, що організовуються в межах області, застосовується коефіцієнт зменшення (Кзм.), який дорівнює 0,5, до поз. 27–47 ст. 6, поз. 48–75 ст. 7.
 4. Для каналів FRAME RELAY, що організовуються в межах одного міста, застосовується коефіцієнт зменшення (Кзм.), який дорівнює 0,25, до поз. 27–47 ст. 6, поз. 48–75 ст. 7.
 5. При обладнанні абонентської лінії модемами чи маршрутизаторами на стороні абонента плата стягується згідно з відповідними тарифами на послуги INTERNET.
 6. При наданні споживачу в користування більше 10 каналів у межах одного договору застосовується коефіцієнт зменшення (Кзм.), який дорівнює 0,9, до тарифів, зазначених у статтях 4–7.
 7. При наданні послуги постійного IP-з’єднання по виділеній лінії з використанням мережі FRAME RELAY абонентна плата за віртуальний канал FRAME RELAY в межах міста, який організовується для доступу до мережі INTERNET, врахована в платі за послуги INTERNET. Швидкість порту FRAME RELAY визначається згідно з приміткою 1 до статей 1–4 з урахуванням швидкості доступу до INTERNET.
 8. При наданні користувачу каналу з узгодженою швидкістю (CIR) до 512 Кбіт/с (поз. 27–39 ст. 6) додаткова максимальна швидкість (EIR) встановлюється до 512 Кбіт/с включно (поз. 48–67 ст. 7). При узгодженій швидкості каналу (CIR) від 512 Кбіт/с (поз. 39–47 ст. 6) додаткова максимальна швидкість (EIR) визначається відповідно до поз. 48–75 ст. 7.
 9. При наданні каналу з додатковою максимальною швидкістю логічного з’єднання EIR = 0 Кбіт/с абонентна плата стягується лише за узгоджену швидкість (CIR) відповідно до поз. 27–47 ст. 6.
 10. Плата за організацію та користування безпосереднім зв’язком, каналами, трактами, що використовуються при підключенні до мережі FRAME RELAY, стягується відповідно до діючих Граничних тарифів на основні послуги електрозв’язку.
 11. При зміні швидкості порту, до якого підключений споживач, установча плата за підключення до порту не стягується, а абонентна плата за користування портом стягується відповідно до тарифу за користування портом залежно від встановленої швидкості.
 12. Для бюджетних установ, організацій та підприємств до тарифів, зазначених у статтях 4–7, застосовується коефіцієнт зменшення (Кзм.), який дорівнює 0,8. Тарифи для бюджетних установ, організацій та підприємств застосовуються на підставі довідки фінансових органів про повне фінансування за рахунок бюджетних коштів.


Херсонська філія ПАТ «Укртелеком»
Довідка за телефоном: 0-800-506-800
Поштова адреса: Україна, Херсон, 73000, пр. Ушакова, 41

Зворотний зв'язок